Illustration of the development around Sauda skicentre.

Folkeheisen skal ta friluftslivet til nye høyder

I Svandal er det planlagt å bygge to gondolbaner for å løfte aktivitetstilbudet i Sauda opp i høyden og å gjøre den fantastiske fjellutsikten tilgjengelig for alle. 

Den første gondolbanen skal gå fra bunnstasjon på Kro (350 m.o.h.) hvor Sauda skisenter ligger idag, opp til mellomstasjon i Djuvsbotn (578 m.o.h.). I Djuvsbotn skal det også bygges et servicesenter med restaurant og et bredt aktivitetstilbud året rundt, med f.eks. zipline og sykkelløyper utenom vintersesongen. Planen er å utvikle produkter og tilbud skreddersydd naturressursene som er i området. 

Ravnafjell er toppstasjonen for den andre gondolbanen som skal gå ifra Djuvsbotn helt til topps på Ravnafjell (983 m.o.h.). Her er det fantastisk panoramautsikt utover fjellheimen og ned til fjorden. 

Prosjektet har fokus på universell utforming slik at vi gjør friluftslivet tilgjengelig for alle. 

Traséer for fottur, zipline og sykkel skal bli designet med tanke på å ha trafikk innenfor regulerte områder for å unngå slitasje av terrenget og erosjon, samtidig som stiene skal oppmuntre til økt fysisk aktivitet. 

Illustration of the development at Sauda skisenter in Ryfylke in winter.

Områdeplan for Svandalen i Sauda

Gondolbanene i Folkeheisenprosjektet er del av en større områdeplan for Svandalen i Sauda. I områdeplanen er det planlagt opptil 500 nye fritidsboliger, tre nye krokheiser for vintersesongen og et servicesenter i Djuvsbotn.