Solnedgang over Ravnafjell (983 moh) på vinterstid.

Hvorfor skal vi ha gondol i Ryfylke?

Folkeheisen er et viktig prosjekt innen den økte satsingen på reiselivet her i Ryfylke. Norsk reiseliv skal utvikles i takt med naturen for å bevarene naturressursene våre for framtida. 

En moderne og attraktiv gondolbane vil være en spennende turistattraksjon og gi økt aktivitet i Ryfylke og hele Rogaland.   

Prosjektet vil bidra til å utvikle helårsturismen i regionen og tiltrekke seg flere besøkende både nasjonalt og internasjonalt. 

Gondolbanen vil forbedre tilgjengeligheten til fjellutsikten i Sauda og gi lokalbefolkningen og besøkende en enklere og mer miljøvennlig måte å utforske naturen på rundt Djuvsbotnenområdet. Dette kan bidra til å øke folkehelsen og oppmuntre til friluftsliv og fysisk aktivitet.

Mange turister vil oppleve norsk natur, og oppsøker reisemål som Ryfylke – Ryfylke er kjent for rå natur, fjordlandskap og levende grender.  

Illustration of a gondola cart for Folkeheisen.

Fokus på bærekraft og miljøvennlighet

Prosjektet er utformet med fokus på bærekraft og miljøvennlighet. Gondolbanen vil redusere behovet for privatbilbruk i området, noe som kan bidra til å redusere klimautslipp og trafikkbelastning. Videre vil prosjektet legge til rette for en mer skånsom utvikling av turismen ved å minimere inngrep i naturen og sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i området.

Vi ser at både nasjonale og internasjonale turister vil oppleve norsk natur og at de oppsøker reisemål i spredtbygde strøk. Men også for lokalsamfunnene er det enormt viktig å ha gode møteplasser og god tilgjengelighet til naturen. Gode møteplasser i naturen kan styrke stedsidentitet og skape økt interesse for et inkluderende friluftsliv. 

positive ringvirkninger for lokalsamfunnet

Prosjektet skal ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Økt turisme og aktivitet kan føre til et større behov for tjenester som overnatting, servering og aktiviteter i regionen, noe som kan styrke næringslivet og skape flere arbeidsplasser. I tillegg kan prosjektet bidra til stolthet og identitet blant lokalbefolkningen, da det representerer en satsing på utvikling og fremtid for regionen.

Reiselivsindustrien i regionen skal skape mer næringsaktivitet, flere arbeidsplasser og bidra med å nå FNs bærekraftsmål – med gondolbane i Sauda legger vi til rette for en bærekraftig og skånsom utnyttelse av de fantastiske naturressursene som finnes her.

Videre utvikling av Ryfylke som helårsdestinasjon vil også gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene våre og skape morgendagens konkurransekraft både for næringslivet og for bostedsattraktivitet. 

Brosjyre om folkeheisen

Du kan laste ned en brosjyre med oppdatert informasjon om Folkeheisen her.