Randoneeski og staver på toppen av Ravnafjell

Folkeheisen - framtidsretta med lokal forankring

Folkeheisen AS ble stiftet i september 2021 med følgende formålsparagraf: 

Selskapets virksomhet er å investere i og eie en eller flere stolheiser,gondolbaner og tilsvarende anlegg med tilhørende infrastruktur i Svandalen i Sauda, samt annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Anlegget skal leies ut på langtidskontrakt til foretak som skal ha ansvar for drift og vedlikehold.

Selskapet skal ha det allmennyttige formål å bidra til utvikling av Sauda som attraktiv og bærekraftig helårs reiselivsdestinasjon.

Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk utbytte. Selskapet skal ikke betale utbytte til eierne. 

Folkeheisenprosjektet er et lokalt samarbeid mellom hytteutbyggere, grunneiere og friluftsliventusiaster i Ryfylke og Stavangeregionen. Sauda har en lang tradisjon av pionerånd og dugnad, derfor er Folkeheisen en ideell organisasjon. En ideell organisasjon har et ideelt eller en samfunnsmessig oppgave som hovedformål. 

Prosjektet skal styrke regionen som et sted å bo, jobbe og oppleve ved å utnytte utmarka på en bærekraftig måte som skaper positive ringvirkninger for de små og store felleskapene som knytter Ryfylke sammen. 

Aerial image of Ravnafjell in summer, Sauda, Ryfylke.

Styret

Jan Alne – Styreleder

Odd Egil Flokketveit – Styremedlem

Andreas Fløgstad – Styremedlem

Ove Ness Øye – Styremedlem

Tina Grytting – Styremedlem

Atle Wigum – Styremedlem

Liv Jorunn Tjelmeland – Styremedlem

Siv Hege Lund – Styremedlem

Ansatte

Kristian Landro – Daglig leder

Aasta Eik-Nes – Digital markedsfører

Kontakt oss: [email protected]